Home » Jaguar by Jean Canolle
Jaguar Jean Canolle

Jaguar

Jean Canolle

Published 2014
ISBN :
Paperback
538 pages
Enter answer

 About the Book 

Jaguar je roman o životu modernog Don Žuana koji sebi odjednom, u 47. godini života, postavlja veliko pitanje o neuspehu u sentimentalnom životu. Pisan kao bildungsroman, Jaguar prati životnu priču svog junaka od njegove trinaeste godine. Junakovo sazrevanje i duhovno i moralno izgrađivanje razvija se s erotskom spoznajom. Lepota i uzbudljivost ženskog tela, umetnost vođenja ljubavi, pokretačka snaga erotskog zadovoljstva - vrednosti su koje usmeravaju životni put, određuju ličnost glavnog junaka i daju smisao njegovom postojanju.